ENGLISH

Contact information

Sara Xiangjie Chen

International affairs coordinator

Email: sara.xjchen@jiangnan.edu.cn

Tel: +86-510-85911500

Address:

School of Design, Jiangnan University

1800 Lihu Avenue, Wuxi, 214122, China